Wniosek do RPO i RPDz w sprawie egzaminu gimnazjalnego - 26. 04. 2008 r.

Nie mieli coś szczęścia w tym roku gimnazjaliści do konstrukcji zestawu zadań. mam na myśli nieszczęsne zadanie 32… uważam, ze w tej sprawie powinni interweniować Rzecznicy, ponieważ wypowiedzi osób z CKE nie są konstruktywne jak na razie… podobny wniosek skierowałem także do Rzecznika Praw Dziecka. Pozdrawiam. Maciek Osuch

Wniosek do RPO w sprawie egzaminu gimnazjalnego 26. 04. 2008 r.

Po raz kolejny Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w obronie uczniów! Dzięki wielkie. Niezwłocznie po moim wniosku skierował pismo do MEN. Pismo poniżej.

Wniosek RPO do MEN w sprawie egzaminu gimnazjalnego 28. 04. 2008 r.

Niestety, MEN i CKE nie podzieliło obaw moich i RPO… Aby zapobiec prawdopodobnym sporym problem, zmuszony jestem po raz kolejny wnioskować do RPO. W związku z kłopotami z pocztą (kierowanie do spamu), myślałem że Rzecznik Praw Dziecka nie zareagował… Na szczęście myliłem sie i też wielkie dzięki oraz przeprosiny! List RPDz do MEN poniżej. Do Biura RPDz także kieruję podobne pismo jak to poniższe z prośbą o kontynuowanie domagania sie od MEN sprawiedliwego rozwiązania problemu tegorocznych gimnazjalistów.

Ponowny wniosek do RPO w sprawie egzaminu gimnazjalnego - 30. 04. 2008 r.

Wniosek RPDz do MEN w sprawie egzaminu gimnazjalnego - 29 04 2008 r.

ANALIZA I USTOSUNKOWANIE SIE DO TREŚCI KOMUNIKATU MEN W SPRAWIE CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 R. (dane personalne Autora opracowania zastrzeżone do mojej wiadomości). W poprzedniej, umieszczonej na stronie wersji wkradł się błąd – oczywiście z mojej winy - przepraszam. Aktualnie poprawiony. Niby drobny a jakże istotny! Redagując tekst pominąłem słówko “nie” w czwartym akapicie na pierwszej stronie. Teraz zaznaczone nie tylko kursywą, ale i tłustym drukiem oraz podkreśleniem.

Analiza i ustosunkowanie się do treści komunikatu MEN w sprawie części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (wersja poprawiona) - 02. 05. 2008 r.

Wczoraj dotarło do mnie kolejne ustosunkowanie sie do treści komunikatu MEN w sprawie egzaminu gimnazjalnego. Tym razem Autorem jest niezależny ekspert - polonista. Przytoczona argumentacja uzupełnia powyższą. Serdeczne dziękuję!

Analiza eksperta polonisty odnosnie argumentów zawartych w komunikacie MEN - 06. 05. 2008 r.

Dzisiaj Rzecznik Praw Dziecka ponownie wystąpił do MEN w obronie interesów gimnazjalistów! Wielkie dzięki! To już drugie wystawienie Rzecznika Praw Dziecka w tej sprawie w ostatnich dniach! Czy nadal będą ignorowane wszelkie argumenty?!

 RPDz do MEN PONOWNIE! w sprawie egzaminu gimnazjalnego - 07. 05. 2008 r.