Wniosek do RPO i RPDz w sprawie mozliwości rezygnacji z nauki religii 27. 03. 2008 r.

Aktualna sytuacja prawna, włączająca ocenę z religii do średniej, wymusza na niektórych uczniach próbę uniknięcia zaniżenia średniej w przypadku słabej oceny z religii. W takich sytuacjach uczniowie próbują rezygnować z nauki religii licząc na to, ze w takiej sytuacji w miejscu słabej oceny, będzie kreska… Jednak nie jest to takie proste. Stąd wniosek do RPO i RPDz w tej sprawie.

Wniosek do RPO i RPDz w sprawie mozliwości rezygnacji z nauki religii 27. 03. 2008 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo szybko podjął sprawę i kieruje do Ministra Edukacji Narodowej zapytanie w tej sprawie już 3 kwietnia 2008 r. Czekamy więc na odpowiedź. Dziękuję Panie Rzeczniku!

Wniosek RPO do MEN w sprawie konsekwencji rezygnacji z nauczania religii w ciągu roku szkolnego - 3 kwietnia 2008 r.

Sprawę rezygnacji z lekcji religii podjęła tez Rzecznik Praw Dziecka! Również dziękuję! A wniosek RPDz do MEN poniżej. warto poczytać! Pozdrawiam.

Wniosek Rzecznika Praw Dziecka do MEN w sprawie rezygnacji z lekcji religii - 24. 04. 2008 r.

Przed dniem dziecka otrzymałem wiadomości z Biura RPO iż nadeszła odpowiedź z MEN w sprawie rezygnacji z lekcji religii w trakcie roku szkolnego. Szybciutko więc publikuję tę odpowiedź w dwóch plikach. Pozdrawiam. Maciek Osuch

Odpowiedź MEN do Biura RPO w sprawie rezygnacji uczniów z nauki religii cz. 1. - 08 05 2008 r.

Odpowiedź MEN do Biura RPO w sprawie rezygnacji uczniów z nauki religii cz. 2. - 08 05 2008 r.