Kolejne wystąpienie do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie nauczania indywidualnego dzieci 6 letnich - maj 2006 - lipiec 2008

Jednak Rzecznik Praw Dziecka również wystąpił do MEN ponownie w sprawie sześciolatków. Wczoraj (18 sierpnia 2008), zostałem powiadomiony przez Biuro RPDz o wystąpieniu w sprawie nauczania indywidualnego sześciolatków. Pismo wklejam poniżej. Swoją drogą, nadal męczy mnie refleksja… Kto i ile razy musi występować do rządzących aby wywiązali się ze swoich obowiązków? I znowu: czy ponoszą oni jakakolwiek odpowiedzialność?!

RPDz do MEN w sprawie nauczania indywidualnego sześcioaltków 12 08 2008 r.

Chyba lepiej odwrócić kolejność edycji? Od tego watku w kazdym razie nowości na samym początku:) Po moich sygnałach i wnioskach Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do Ministra Edukacji Narodowej przypominające o zwłoce w wydaniu rozporządzenia w sprawie sześciolatków. Swoją drogą to dziwna sytuacja… Ot tak sobie można nie wyda aktu prawnego i nic sie nie dzieje! Mimo ponagleń obu Rzeczników! No ale co wolno wojewodzie itd… Choć człowieka coś tam trafia jak zwykle… Czy ktoś ponosi za to jakąś odpowiedzialność? pewno tylko ja za moje pisanie i przypominanie… poczekamy. W każdym razie dziękuję Panie Rzeczniku! Od Rzecznika Praw dziecka nie mam żadnych wieści, czy ponownie przypomniał się Ministrowi edukacji Narodowej czyli czy uwzględnił mój wniosek. Jak tylko coś sie dowiem - dam znać. A świeże materiały poniżej:

RPO do MEN w sprawie nauczania indywidualnego 6-latków 6 08 2008 r.

PAP o wniosku RPO do MEN i całej sprawie 6 08 2008

Artykuł z Gazety Prawnej po wniosku do RPDz - 31 07 2008 r.

POCZĄTEK SPRAWY:

Tak sie porobiło, że udało sie doprowadzić do zmian w ustawie o systemie oświaty, jednak rozporządzenie umożliwiające organizacje takiego nauczania, mimo, ze ustawa już działa prawie od czterech miesięcy jest nieogłoszone… Nie można czekać! Stąd wniosek do RPO i RPDz podnoszący temat.

Prosba do RPO i RPDz o pilne zainteresowanie sie stanem prac nad spóźnionym rozporządzeniem w sprawie nauczania indywisualnego szesciolatków - 17. 04. 2008 r.

Wygląda na to, że dzieci objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym nie mają prawa w przypadku choroby do nauczania indywidualnego. Pierwsze wystąpienie zrobiłem w maju 2006, kolejne w czerwcu 2006 - sprawa nadal nie niezałatwiona, więc rok później ponawiam…

Wystąpienie do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie nauczania indywidualnego dzieci 6 letnich - maj 2006

Wyjaśnienia w sprawie nauczania indywiduanego 6 latków, skierowane do Rzecznika Praw Dziecka - czerwiec 2006

Z wielką przyjemnością informuje, ze Rzecznik Praw Dziecka wystaąpił do MEN w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad rozporządzeniem! Dzięki!

Wniosek RPDz do MEN w sprawie przyspieszenia prac nad rozporządzeniem - 24 04 2008 r.

O planach MEN poinformowało mnie Biuro RPDz:

RPDz do Osucha informacja o planach MEN w sprawie zmiany w rozporządzeniu - 21 maja 2008 r.

Niestety, jest koniec lipca a rozporządzenia nie ma nadal… Kolejna prośba do RPO i RPDz w tej sprawie. Przykre tylko, że to tak musi wyglądać… Zobaczymy co dalej.

Osuch do RPDz i RPO po raz kolejny w sprawie indywidualnego nauczania dzieci sześcioletnich - 27 07 2008 r.

Otrzymałem kolejne wieści z placu boju. Okazuje się, że Rzecznik Praw Dziecka, natychmiast po moim sygnale wystąpił do MEN w tej sprawie - dzięki! MEN szybko również odpowiedziało. I co? I nadal, mimo kolejnych obietnic, wyznaczania terminów - nic… No, przepraszam, na stronie MEN ukazał się dwa dni temu (2. października 2008 r.) projekt rozporządzenia!  Gdybym ja miał takie możliwości czasowe… No cóż, możemy tak na to patrzeć, patrzeć i tylko się przyglądać? Liczę na reakcję RPDz, bo chyba m.in. na reakcjach właśnie polega rzecznictwo? Albo i tutaj mi się coś myli…? No dobrze, dosyć złośliwości, ale trudno inaczej kiedy widzi się taki stan…

RPDz i MEN w sprawie sześciolatków - sierpień 2008 r.