Uczniowie pełnoletni, skreślanie z listy uczniów - pismo RPO z czerwca 2003 r.

W związku z bardzo licznymi pytaniami, problemami których dotyczy akurat poniższe pismo sprzed lat, “podnoszę” je aby było bardziej dostępne dla wszystkich. Niech służy! Pozdrawiam.

Uczniowie pelnoletni, skreślanie z listy uczniów - pismo RPO z czerwca 2003 r.