Dla Szanownych Czytelników Dyrektora Szkoły i nie tylko - dokumentacja związana z procedurą Niebieskie Karty

Zmiany, zmiany! Po wydrukowaniu tekstu dotyczącego procedury Niebieskie Karty weszło w życie rozporządzenie, które znacznie poszerza zakres podmiotów stosujących te procedury oraz same procedury. Niebawem wyjaśnienie na łamach, a teraz dokumenty dotyczące tej sprawy.

rozporzadzenie-niebieskie-karty