Karta Praw Ucznia - 2016 (in statu nascendi:)

BARDZO WAŻNE! ZE WZGLĘDU NA OLBRZYMIĄ ILOŚĆ ZMIAN W PRZEPISACH (JUŻ DOKONANYCH I PLANOWANYCH), AKTUALIZACJA KARTY PRAW UCZNIA NASTAPI NAJWCZEŚNIEJ PO WAKACJACH 2016. DOTYCHCZASOWE WERSJE, GŁÓWNIE W CZĘŚCI DRUGIEJ, W WIĘKSZOSCI STRACIŁY AKTUALNOŚĆ. ZA BRAK BIEŻĄCYCH AKTUALIZACJI SERDECZNIE PRZEPRASZAM (ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY…). POZDRAWIAM!