Nagrywanie nauczycieli w trakcie lekcji - Pismo RPD z kwietnia 2006 r.

W związku z bardzo licznymi pytaniami, problemami których dotyczy akurat poniższe pismo sprzed lat, “podnoszę” je aby było bardziej dostępne dla wszystkich. Niech służy! Pozdrawiam.

Nagrywanie nauczycieli w trakcie lekcji - Pismo RPD z kwietnia 2006 r.

Prawa ucznia

Komentarze (1)

Uczniowie pełnoletni, skreślanie z listy uczniów - pismo RPO z czerwca 2003 r.

W związku z bardzo licznymi pytaniami, problemami których dotyczy akurat poniższe pismo sprzed lat, “podnoszę” je aby było bardziej dostępne dla wszystkich. Niech służy! Pozdrawiam.

Uczniowie pelnoletni, skreślanie z listy uczniów - pismo RPO z czerwca 2003 r.

Prawa ucznia
Wystąpienia

Komentarze (0)

Wniosek do RPO i RPDz w sprawie przedłużania etapu edukacyjnego uczniom niepełnosprawnym

Otrzymałem sygnał - w załączeniu, że Rzecznik Praw Dziecka podejmuje pewne działania - na mój wniosek - na rzecz dzieci niepełnosprawnych, które mogą nie mieć możliwości przedłużania etapu edukacyjnego w tym roku. Szkoda tylko, że na razie te działania mają charakter gromadzenia informacji… A czas leci… Mimo to dobre i to jak na początek. Pozdrawiam. MO

rpd-do-osucha-przedłużanie-etapu-24-lutego-2009-r

Zmiany w prawie oświatowym z ubiegłego roku, mogły spowodowac, że spora grupa uczniów niepełnosprawnych została pozbawiona mozliwości przedłużenia etapu edukacyjnego. Stąd mój wniosek do Panów Rzeczników. Pozdrawiam. MO

osuch-do-rpo-w-sprawie-przedauzania-etapu-25-01-2009-r1

Bez kategorii
Prawa ucznia

Komentarze (2)

Wniosek do RPO w sprawie sposobu ujęcia uczniów niepełnosprawnych w ustawie o systemie oświaty

Hmm… Otrzymałem - jak dla mnie - zaskakującą odpowiedź z Biura Rzecznika Praw Dziecka, w sprawie dotyczącej definiowania niepełnosprawności w ustawie o systemie oświaty i wynikających z tego zagrożeń. Wynika z niej jednoznacznie, ze wszystko jest w najlepszym porządku… Dziękuję za odpowiedź Panie Rzeczniku… Rzecz jasna nie pozostawię jej bez komentarza.

rpd-do-osucha-w-sprawie-niepełnosprawnych-12-02-2009

Nie mogłem zbyt długo czekać z komentarzem… To sprawa pilna. Więc napisałem i wysłałem do Rzecznika Praw Dziecka natychmiast “bez zbędnej zwłoki”…

osuch-do-rpdz-cd-w-sprawie-niepełnosprawnych-12-02-2009-r

Ostatnia zmiana ustawy o systemie oświaty, poza wieloma, bardzo ważnymi sprawami troszeczkę po macoszemu zajęła się uczniami niepełnosprawnymi… Trzeba reagować, więc stąd wniosek. Pozdrawiam. MO

osuch-do-rpo-w-sprawie-niepeanosprawnych-26-01-2009-r

Bez kategorii
Prawa ucznia
Wystąpienia

Komentarze (2)

Kolejne wystąpienie do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie nauczania indywidualnego dzieci 6 letnich - maj 2006 - lipiec 2008

Jednak Rzecznik Praw Dziecka również wystąpił do MEN ponownie w sprawie sześciolatków. Wczoraj (18 sierpnia 2008), zostałem powiadomiony przez Biuro RPDz o wystąpieniu w sprawie nauczania indywidualnego sześciolatków. Pismo wklejam poniżej. Swoją drogą, nadal męczy mnie refleksja… Kto i ile razy musi występować do rządzących aby wywiązali się ze swoich obowiązków? I znowu: czy ponoszą oni jakakolwiek odpowiedzialność?!

RPDz do MEN w sprawie nauczania indywidualnego sześcioaltków 12 08 2008 r.

Chyba lepiej odwrócić kolejność edycji? Od tego watku w kazdym razie nowości na samym początku:) Po moich sygnałach i wnioskach Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do Ministra Edukacji Narodowej przypominające o zwłoce w wydaniu rozporządzenia w sprawie sześciolatków. Swoją drogą to dziwna sytuacja… Ot tak sobie można nie wyda aktu prawnego i nic sie nie dzieje! Mimo ponagleń obu Rzeczników! No ale co wolno wojewodzie itd… Choć człowieka coś tam trafia jak zwykle… Czy ktoś ponosi za to jakąś odpowiedzialność? pewno tylko ja za moje pisanie i przypominanie… poczekamy. W każdym razie dziękuję Panie Rzeczniku! Od Rzecznika Praw dziecka nie mam żadnych wieści, czy ponownie przypomniał się Ministrowi edukacji Narodowej czyli czy uwzględnił mój wniosek. Jak tylko coś sie dowiem - dam znać. A świeże materiały poniżej:

RPO do MEN w sprawie nauczania indywidualnego 6-latków 6 08 2008 r.

PAP o wniosku RPO do MEN i całej sprawie 6 08 2008

Artykuł z Gazety Prawnej po wniosku do RPDz - 31 07 2008 r.

POCZĄTEK SPRAWY:

Tak sie porobiło, że udało sie doprowadzić do zmian w ustawie o systemie oświaty, jednak rozporządzenie umożliwiające organizacje takiego nauczania, mimo, ze ustawa już działa prawie od czterech miesięcy jest nieogłoszone… Nie można czekać! Stąd wniosek do RPO i RPDz podnoszący temat.

Prosba do RPO i RPDz o pilne zainteresowanie sie stanem prac nad spóźnionym rozporządzeniem w sprawie nauczania indywisualnego szesciolatków - 17. 04. 2008 r.

Wygląda na to, że dzieci objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym nie mają prawa w przypadku choroby do nauczania indywidualnego. Pierwsze wystąpienie zrobiłem w maju 2006, kolejne w czerwcu 2006 - sprawa nadal nie niezałatwiona, więc rok później ponawiam…

Wystąpienie do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie nauczania indywidualnego dzieci 6 letnich - maj 2006

Wyjaśnienia w sprawie nauczania indywiduanego 6 latków, skierowane do Rzecznika Praw Dziecka - czerwiec 2006

Z wielką przyjemnością informuje, ze Rzecznik Praw Dziecka wystaąpił do MEN w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad rozporządzeniem! Dzięki!

Wniosek RPDz do MEN w sprawie przyspieszenia prac nad rozporządzeniem - 24 04 2008 r.

O planach MEN poinformowało mnie Biuro RPDz:

RPDz do Osucha informacja o planach MEN w sprawie zmiany w rozporządzeniu - 21 maja 2008 r.

Niestety, jest koniec lipca a rozporządzenia nie ma nadal… Kolejna prośba do RPO i RPDz w tej sprawie. Przykre tylko, że to tak musi wyglądać… Zobaczymy co dalej.

Osuch do RPDz i RPO po raz kolejny w sprawie indywidualnego nauczania dzieci sześcioletnich - 27 07 2008 r.

Otrzymałem kolejne wieści z placu boju. Okazuje się, że Rzecznik Praw Dziecka, natychmiast po moim sygnale wystąpił do MEN w tej sprawie - dzięki! MEN szybko również odpowiedziało. I co? I nadal, mimo kolejnych obietnic, wyznaczania terminów - nic… No, przepraszam, na stronie MEN ukazał się dwa dni temu (2. października 2008 r.) projekt rozporządzenia!  Gdybym ja miał takie możliwości czasowe… No cóż, możemy tak na to patrzeć, patrzeć i tylko się przyglądać? Liczę na reakcję RPDz, bo chyba m.in. na reakcjach właśnie polega rzecznictwo? Albo i tutaj mi się coś myli…? No dobrze, dosyć złośliwości, ale trudno inaczej kiedy widzi się taki stan…

RPDz i MEN w sprawie sześciolatków - sierpień 2008 r.

Bez kategorii
Prawa ucznia
Wystąpienia

Komentarze (0)

Wsparcie protestujących w obronie szkół w Bogaczewie i Kalniku rodziców uczniów - 02. 09. 2008 r.

Od kilku dni w miejscowościach Kalnik i Bogaczewo w warmińsko-mazurskim protestują w obronie szkoły rodzice. Nie mam żadnych informacji, czy posiadają jakiekolwiek instytucjnane wsparcie. Stąd wniosek do Rzecznika Praw Dziecka o zaangażowanie sie w rozwiązanie sporu.

Wniosek do Rzecznika Praw Dziecka o wspracie protestu - 2. 09. 2008 r.

Bez kategorii
Wystąpienia

Komentarze (0)

Krótki kurs rozwoju kurtki M-65 OG-107

KURTKA

Dokument dostępny pod adresem: http://m65og107.kompromis.net/

Bez kategorii

Komentarze (2)

Wniosek do RPO i RPDz w sprawie mozliwości rezygnacji z nauki religii 27. 03. 2008 r.

Aktualna sytuacja prawna, włączająca ocenę z religii do średniej, wymusza na niektórych uczniach próbę uniknięcia zaniżenia średniej w przypadku słabej oceny z religii. W takich sytuacjach uczniowie próbują rezygnować z nauki religii licząc na to, ze w takiej sytuacji w miejscu słabej oceny, będzie kreska… Jednak nie jest to takie proste. Stąd wniosek do RPO i RPDz w tej sprawie.

Wniosek do RPO i RPDz w sprawie mozliwości rezygnacji z nauki religii 27. 03. 2008 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo szybko podjął sprawę i kieruje do Ministra Edukacji Narodowej zapytanie w tej sprawie już 3 kwietnia 2008 r. Czekamy więc na odpowiedź. Dziękuję Panie Rzeczniku!

Wniosek RPO do MEN w sprawie konsekwencji rezygnacji z nauczania religii w ciągu roku szkolnego - 3 kwietnia 2008 r.

Sprawę rezygnacji z lekcji religii podjęła tez Rzecznik Praw Dziecka! Również dziękuję! A wniosek RPDz do MEN poniżej. warto poczytać! Pozdrawiam.

Wniosek Rzecznika Praw Dziecka do MEN w sprawie rezygnacji z lekcji religii - 24. 04. 2008 r.

Przed dniem dziecka otrzymałem wiadomości z Biura RPO iż nadeszła odpowiedź z MEN w sprawie rezygnacji z lekcji religii w trakcie roku szkolnego. Szybciutko więc publikuję tę odpowiedź w dwóch plikach. Pozdrawiam. Maciek Osuch

Odpowiedź MEN do Biura RPO w sprawie rezygnacji uczniów z nauki religii cz. 1. - 08 05 2008 r.

Odpowiedź MEN do Biura RPO w sprawie rezygnacji uczniów z nauki religii cz. 2. - 08 05 2008 r.

Bez kategorii
Prawa ucznia
Wystąpienia

Komentarze (1)

Wniosek do RPO i RPDz w sprawie egzaminu gimnazjalnego - 26. 04. 2008 r.

Nie mieli coś szczęścia w tym roku gimnazjaliści do konstrukcji zestawu zadań. mam na myśli nieszczęsne zadanie 32… uważam, ze w tej sprawie powinni interweniować Rzecznicy, ponieważ wypowiedzi osób z CKE nie są konstruktywne jak na razie… podobny wniosek skierowałem także do Rzecznika Praw Dziecka. Pozdrawiam. Maciek Osuch

Wniosek do RPO w sprawie egzaminu gimnazjalnego 26. 04. 2008 r.

Po raz kolejny Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w obronie uczniów! Dzięki wielkie. Niezwłocznie po moim wniosku skierował pismo do MEN. Pismo poniżej.

Wniosek RPO do MEN w sprawie egzaminu gimnazjalnego 28. 04. 2008 r.

Niestety, MEN i CKE nie podzieliło obaw moich i RPO… Aby zapobiec prawdopodobnym sporym problem, zmuszony jestem po raz kolejny wnioskować do RPO. W związku z kłopotami z pocztą (kierowanie do spamu), myślałem że Rzecznik Praw Dziecka nie zareagował… Na szczęście myliłem sie i też wielkie dzięki oraz przeprosiny! List RPDz do MEN poniżej. Do Biura RPDz także kieruję podobne pismo jak to poniższe z prośbą o kontynuowanie domagania sie od MEN sprawiedliwego rozwiązania problemu tegorocznych gimnazjalistów.

Ponowny wniosek do RPO w sprawie egzaminu gimnazjalnego - 30. 04. 2008 r.

Wniosek RPDz do MEN w sprawie egzaminu gimnazjalnego - 29 04 2008 r.

ANALIZA I USTOSUNKOWANIE SIE DO TREŚCI KOMUNIKATU MEN W SPRAWIE CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 R. (dane personalne Autora opracowania zastrzeżone do mojej wiadomości). W poprzedniej, umieszczonej na stronie wersji wkradł się błąd – oczywiście z mojej winy - przepraszam. Aktualnie poprawiony. Niby drobny a jakże istotny! Redagując tekst pominąłem słówko “nie” w czwartym akapicie na pierwszej stronie. Teraz zaznaczone nie tylko kursywą, ale i tłustym drukiem oraz podkreśleniem.

Analiza i ustosunkowanie się do treści komunikatu MEN w sprawie części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (wersja poprawiona) - 02. 05. 2008 r.

Wczoraj dotarło do mnie kolejne ustosunkowanie sie do treści komunikatu MEN w sprawie egzaminu gimnazjalnego. Tym razem Autorem jest niezależny ekspert - polonista. Przytoczona argumentacja uzupełnia powyższą. Serdeczne dziękuję!

Analiza eksperta polonisty odnosnie argumentów zawartych w komunikacie MEN - 06. 05. 2008 r.

Dzisiaj Rzecznik Praw Dziecka ponownie wystąpił do MEN w obronie interesów gimnazjalistów! Wielkie dzięki! To już drugie wystawienie Rzecznika Praw Dziecka w tej sprawie w ostatnich dniach! Czy nadal będą ignorowane wszelkie argumenty?!

 RPDz do MEN PONOWNIE! w sprawie egzaminu gimnazjalnego - 07. 05. 2008 r.

 

Wystąpienia

Komentarze (1)

Pismo do RPO w sprawie kopiowania prac maturalnych - lipiec 2005 r./kwiecień 2008 r.

Podnoszę temat, który zgłaszam juz od lat, gdyż zbliżają się matury. Ale nie tylko! Mam świetną informację dla maturzystów. Rzecznik Praw Obywatelskich dba o Wasze interesy od samego początku. I nie zapomina o Was. W tym roku także ponowił starania o to abyście uzyskali prawo kserowania swoich prac - pismo w tej sprawie ponizej! WIELKIE DZIĘKI PANIE RZECZNIKU! Pozdrowienia! Maciej Osuch

Pismo do RPO w sprawie kopiowania prac maturalnych - lipiec 2005 r.

Wniosek RPO do MEN w sprawie kserowania prac maturalnych!!! 24 kwietnia 2008 r.


Prawa ucznia
Wystąpienia

Komentarze (0)